หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลพบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001754 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 2 3 3
2 001755 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2 28 8
3 001756 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1 3 1
4 001758 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1 20 5
5 001759 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1 3 1
6 001968 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1 1 0
7 001760 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 3 1
8 001761 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 3 7 5
9 001762 โรงเรียนบ้านพุม่วง 2 2 2
10 001763 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 3 8 3
11 001764 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 4 6 5
12 001765 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 3 55 11
13 001766 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1 3 2
14 001767 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 7 4
15 001768 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 1
16 001769 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 7 25 13
17 001770 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 7 10 7
18 001771 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 2 2 2
19 001772 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 7 27 14
20 001773 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 3 5 5
21 001774 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 4 39 9
22 001776 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 21 67 37
23 001777 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1 7 3
24 001778 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 2 6 2
25 001779 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 2 3 2
26 001780 โรงเรียนวรพิทยา 2 5 2
27 001781 โรงเรียนวัดชีแวะ 1 1 1
28 001782 โรงเรียนวัดดงพลับ 3 7 5
29 001783 โรงเรียนวัดดงสวอง 1 32 3
30 001784 โรงเรียนวัดดงแก้ว 1 1 1
31 001785 โรงเรียนวัดตองปุ 2 5 4
32 001786 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 10 35 12
33 001787 โรงเรียนวัดท่าแค 1 3 2
34 001788 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 3 9 6
35 001789 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1 6 3
36 001790 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 3 8 6
37 001791 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 6 12 9
38 001792 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1 6 3
39 001793 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 3 5 5
40 001794 โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1 1 1
41 001795 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1 7 4
42 001796 โรงเรียนวัดหนองหอย 1 1 1
43 001797 โรงเรียนวัดหนองเมือง 1 1 1
44 001798 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1 5 2
45 001799 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1 20 5
46 001800 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 2 2
47 001801 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1 1 1
48 001802 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1 1 1
49 001803 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1 5 2
50 001804 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 2 4 2
51 001805 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1 1 1
52 001807 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 8 5
53 001809 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 6 13 9
54 001810 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1 6 4
55 001811 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 2 6 4
56 001812 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 19 34 28
57 001813 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 2 2
58 001817 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 29 92 53
59 001818 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 3 11 4
60 001819 โรงเรียนโคกสำโรง 8 25 13
61 001757 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 9 13 12
62 001775 โรงเรียนพระวรสาร 3 4 3
63 001806 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 2 11 4
64 001808 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 2 4 3
65 001814 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 2 5 3
66 001815 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 7 13 9
67 001816 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1 8 3
รวม 232 780 390
1170

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]