หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ราชบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000917 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 1 1 1
2 000926 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1 2 1
3 000929 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1 1 1
4 000763 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1 20 5
5 000925 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1 3 2
6 000933 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1 3 2
7 000743 โรงเรียนดุสิตวิทยา 10 37 20
8 000747 โรงเรียนธีรศาสตร์ 2 10 4
9 001364 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1 1 1
10 000919 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 11 7
11 001355 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 1 2 1
12 000916 โรงเรียนบ้านหนองครึม 1 1 1
13 001358 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 3 4 4
14 000745 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 2 2
15 000742 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 13 19 13
16 000741 โรงเรียนพัชรวิทยา 1 1 1
17 000752 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 2 3 2
18 001407 โรงเรียนวัดขนอน 3 4 4
19 000911 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 8 32 10
20 000739 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 6 27 12
21 000920 โรงเรียนวัดช่องพราน 2 3 2
22 000825 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1 3 2
23 000826 โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 1 2 2
24 001428 โรงเรียนวัดดีบอน 1 1 1
25 000912 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1 15 4
26 000931 โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 1 3 2
27 000936 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 1 1 1
28 000760 โรงเรียนวัดท่าเรือ 4 10 7
29 000924 โรงเรียนวัดนางแก้ว 7 13 12
30 000750 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) 4 5 5
31 000748 โรงเรียนวัดบางกระโด(สามัคคีวิทยาคาร) 1 5 2
32 000828 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 3 7 4
33 000913 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1 1 1
34 000753 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 5 21 7
35 001361 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 3 2
36 000922 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 6 7 7
37 000932 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 2 6 2
38 000921 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 2 3 3
39 000744 โรงเรียนวัดมาบแค 2 4 3
40 001359 โรงเรียนวัดม่วง 1 3 2
41 000765 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 8 27 13
42 000754 โรงเรียนวัดสนามไชย 1 3 2
43 000918 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 5 9 6
44 000915 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 1 1 1
45 001362 โรงเรียนวัดสัมมาราม 1 8 1
46 000738 โรงเรียนวัดสิดาราม 3 10 3
47 000822 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 10 25 17
48 000930 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1 1 1
49 000762 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 8 17 13
50 000914 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1 36 8
51 000821 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1 2 1
52 000751 โรงเรียนวัดหนองอ้อ โพธาราม 2 12 2
53 001367 โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1 3 1
54 000928 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 5 17 12
55 000823 โรงเรียนวัดหัวโพ 6 16 6
56 000757 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 4 18 7
57 000766 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 3 13 6
58 001671 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 1 1 1
59 000923 โรงเรียนวัดเขาขลุง 2 10 5
60 001532 โรงเรียนวัดเขาพระ 1 6 3
61 000759 โรงเรียนวัดเขาส้ม 8 15 10
62 000758 โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) 1 20 6
63 000764 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1 2 2
64 001356 โรงเรียนวัดโกสินารายณ์ 3 8 3
65 000927 โรงเรียนวัดโคกทอง 1 3 2
66 001357 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 7 17 11
67 001360 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 1 3 2
68 000740 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 1 1 1
69 000994 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1 2 2
70 000820 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 3 6 5
71 000749 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 2 8 4
72 000761 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 14 40 29
73 000746 โรงเรียนอุดมวิทยา 5 13 6
74 000934 โรงเรียนเจี้ยไช้ 2 3 2
75 000935 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1 1 1
76 001411 โรงเรียนโพธิ์บัลลังก์ 1 4 2
77 000995 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 2 2
78 001363 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 2 2 2
79 000755 โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา 3 9 5
80 000824 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 2 6 2
รวม 233 700 373
1073

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]