หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ราชบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002047 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี) 2 45 12
2 002049 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 2 3 3
3 002035 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 10 3
4 002007 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 3 7 6
5 001750 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 7 64 22
6 002008 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 2 4 3
7 002045 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 2 5 4
8 002042 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 2 10 4
9 002048 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 2 2 2
10 002046 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1 2 2
11 002044 โรงเรียนบ้านสันดอน 1 2 2
12 002063 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1
13 002040 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1 3 2
14 002060 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 3 1
15 002043 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 1 1 1
16 002036 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 1 1
17 002041 โรงเรียนบ้านหุบพริก 1 2 2
18 002006 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 3 9 6
19 002012 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 2 11 4
20 002050 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 1 1 1
21 002037 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 6 3
22 002009 โรงเรียนมหาราช 7 5 11 7
23 002010 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 11 26 17
24 002053 โรงเรียนวัดช่องลาภ 2 11 4
25 001993 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 8 16 13
26 002031 โรงเรียนวัดดอนตะโก 1 1 1
27 002062 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 1 1 1
28 001996 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64) 1 3 2
29 002032 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1 3 2
30 002005 โรงเรียนวัดปากช่อง 1 10 2
31 002003 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล) 1 10 2
32 002000 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 6 10 7
33 001998 โรงเรียนวัดพเนินพลู 4 5 4
34 002052 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 1 2 2
35 002004 โรงเรียนวัดยางงาม 4 4 4
36 002051 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 4 10 8
37 002027 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 1 3 1
38 002029 โรงเรียนวัดห้วยหมู 3 3 1
39 002001 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 3 6 3
40 001994 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ) 1 15 4
41 001751 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 9 16 14
42 001748 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 20 66 33
43 002028 โรงเรียนวัดเจติยาราม 1 3 2
44 002033 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 3 2
45 002030 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1 1 1
46 002039 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 3 5 5
47 002002 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 8 27 8
48 001752 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 27 88 49
49 002038 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 2 7 4
50 002011 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 4 7 4
51 002034 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 2 5 2
52 002054 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1 3 2
53 002056 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 5 7 6
54 002057 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 4 5 4
55 002055 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 4 4
56 002058 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 6 4
รวม 190 595 314
909

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]