หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ระยอง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000239 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 2 2 2
2 000223 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 5 9 8
3 000227 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 18 69 34
4 000997 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 4 14 7
5 000240 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 11 38 15
6 000242 โรงเรียนบ้านชุมแสง 2 16 5
7 000237 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 4 12 8
8 000255 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 1 1 1
9 000254 โรงเรียนบ้านน้ำใส 5 7 6
10 000241 โรงเรียนบ้านบึงตากาด 1 3 1
11 001005 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 2 5 3
12 000245 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 8 22 14
13 000248 โรงเรียนบ้านยางเอน 5 10 7
14 000233 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 2 28 9
15 000228 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 3 3
16 002218 โรงเรียนบ้านศรีประชา 1 1 0
17 001002 โรงเรียนบ้านสองสลึง 11 59 27
18 000996 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1 1 1
19 001004 โรงเรียนบ้านสีระมัน 1 2 1
20 000247 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 2 2
21 000234 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1 1 1
22 000998 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 2 17 6
23 000249 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 1 1 1
24 000235 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 5 5 5
25 000232 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 4 8 6
26 000253 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1 2 2
27 000229 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 5 7 6
28 000246 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 2 2 2
29 000225 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 4 17 9
30 000236 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 2 2 2
31 001008 โรงเรียนวัดป่ายุบ 2 24 7
32 000222 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 26 75 39
33 000250 โรงเรียนวัดพลงไสว 1 1 1
34 000252 โรงเรียนวัดวังหว้า 1 2 1
35 001963 โรงเรียนวัดสมอโพรง 1 1 0
36 000230 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 4 36 12
37 000226 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 31 134 62
38 000231 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 2 6 4
39 000224 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 10 39 19
40 001045 โรงเรียนวัดเกาะลอย 4 13 7
41 000251 โรงเรียนวัดเนินทราย 1 3 2
42 000244 โรงเรียนวัดเนินยาง 2 7 3
43 000243 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 8 3
44 001044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 2 5 3
รวม 202 720 357
1077

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]