หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001011 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 1 1 1
2 000837 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่192 1 2 1
3 000831 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง 2 3 3
4 000858 โรงเรียนบ้านบางหอ 1 6 3
5 000836 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 8 17 11
6 000846 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 6 11 6
7 000842 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 7 19 12
8 000853 โรงเรียนบ้านหนองรี 1 1 1
9 000860 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 1
10 001098 โรงเรียนบ้านเนินรัก 1 1 0
11 001010 โรงเรียนบ้านแหลม 5 5 5
12 000850 โรงเรียนวังตะโก 2 9 5
13 000841 โรงเรียนวัดกุฎิ(ชุ่มประชารังสรรค์) 2 2 2
14 000851 โรงเรียนวัดกุฎิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1 2 2
15 000829 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 37 114 65
16 000852 โรงเรียนวัดต้นสน 1 2 1
17 000856 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 1 3 2
18 000838 โรงเรียนวัดนาพรม 7 16 12
19 000855 โรงเรียนวัดบันไดทอง 1 1 1
20 000847 โรงเรียนวัดบางทะลุ 0 0 0
21 000839 โรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) 1 2 2
22 000832 โรงเรียนวัดหนองปรง 4 4 4
23 000843 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 2 2 2
24 000848 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 5 3
25 000845 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 2 6 4
26 000859 โรงเรียนวัดโพพระใน 1 6 2
27 001013 โรงเรียนวัดในกลาง 1 3 2
28 000834 โรงเรียนวัดไทรทอง 1 1 1
29 000849 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ 2 6 4
30 000830 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 15 31 22
31 000844 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 4 17 7
32 000833 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 4 6 4
33 001006 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 2 10 4
34 001012 โรงเรียนเปรมฤดี 1 1 1
35 000835 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแก่นเหล็ก 12 33 15
36 000840 โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส 4 10 7
รวม 144 359 218
577

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]