หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001446 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 5 21 12
2 001448 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 2 3 3
3 001449 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1 6 3
4 001450 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐฯ) 2 3 2
5 001451 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 1 2 2
6 001452 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 3 3 3
7 001453 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 3 8 5
8 001455 โรงเรียนบ่อแร่ 1 1 1
9 001456 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 3 9 4
10 001457 โรงเรียนบ้านเป็ด 1 1 1
11 001459 โรงเรียนประตูชัย 16 145 44
12 001461 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1 2 2
13 001462 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 4 19 10
14 001465 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 7 17 10
15 001466 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1 3 2
16 001467 โรงเรียนวัดคานหาม 2 2 2
17 001468 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1 1 1
18 001469 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 1 2 2
19 001470 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 3 42 10
20 001471 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 1 1 1
21 001472 โรงเรียนวัดตูม 1 5 2
22 001473 โรงเรียนวัดทรงกุศล 1 1 1
23 001474 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 2 2 2
24 001475 โรงเรียนวัดนาค 7 30 14
25 001476 โรงเรียนวัดนาอุ่น 1 3 2
26 001477 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1 2 2
27 001478 โรงเรียนวัดบึง 1 1 1
28 001479 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 3 5 3
29 001480 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 2 4 3
30 001481 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 3 8 5
31 001482 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 2 2 1
32 001483 โรงเรียนวัดพนัญเชิง 1 3 2
33 001484 โรงเรียนวัดพระญาติการาม 11 60 23
34 001485 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 4 18 7
35 001486 โรงเรียนวัดพะยอม 2 4 4
36 001487 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1 2 1
37 001488 โรงเรียนวัดภาชี 5 15 9
38 001489 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 2 5 4
39 001490 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 3 6 5
40 001491 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง - สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 3 7 4
41 001492 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 2 3 3
42 001493 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1 1 1
43 001494 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 2 4 3
44 001495 โรงเรียนวัดศรีประชา 2 8 4
45 001496 โรงเรียนวัดศาลาลอย 1 1 1
46 001497 โรงเรียนวัดศิวาราม 1 3 2
47 001498 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 2 2
48 001499 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย) 6 18 11
49 001500 โรงเรียนวัดสะแก 1 2 1
50 001501 โรงเรียนวัดสามเรือน 1 1 1
51 001502 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 2 4 3
52 001503 โรงเรียนวัดหันตรา 4 10 6
53 001504 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1 1 1
54 001505 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 3 12 5
55 001506 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 1 1 1
56 001507 โรงเรียนวัดแก้วตา (สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 1 3 2
57 001508 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 3 13 4
58 001509 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 3 5 5
59 001510 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 2 1
60 001511 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 1 3 2
61 001512 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1 1 1
62 001513 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 22 70 37
63 001514 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1 2 2
64 001515 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1 1 1
65 001516 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 25 50 39
66 001521 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 2 4 3
67 001447 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 5 14 7
68 001454 โรงเรียนบวรวิทยา 3 8 3
69 001458 โรงเรียนประชาศึกษา 1 1 1
70 001460 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 1 15 4
71 001463 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1 2 2
72 001464 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1 40 8
73 001517 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 3 3 3
74 001519 โรงเรียนเปรมฤทัย 2 5 4
75 001520 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 1 1
76 001518 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 1 1 1
รวม 224 789 391
1180

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]