หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000658 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 4 26 11
2 000646 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 2 7 4
3 000698 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 3 8 4
4 000707 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 1 1 1
5 000643 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 8 15 12
6 000654 โรงเรียนบ้านด่าน 1 2 1
7 000694 โรงเรียนบ้านท่าตูม 4 13 8
8 000683 โรงเรียนบ้านประพาส 4 16 6
9 000696 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 4 15 9
10 000650 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 2 2 2
11 000693 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 5 9 7
12 000670 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1 1 1
13 000697 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 2 5 2
14 000684 โรงเรียนบ้านหอย 3 9 6
15 000636 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 10 17 10
16 000704 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 3 7 5
17 000677 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 8 4
18 000642 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 6 9 9
19 000668 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 1 1 1
20 000706 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 2 3 3
21 000705 โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์) 1 1 1
22 000690 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1 2 1
23 000645 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 1 3 1
24 000657 โรงเรียนวัดบางเตย 2 9 4
25 000691 โรงเรียนวัดบ้านโนน 4 4 4
26 000659 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1 2 2
27 000699 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 2 6 4
28 000653 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1 1 1
29 000635 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 7 15 10
30 000639 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 16 9
31 000701 โรงเรียนวัดลำดวน 1 2 2
32 000644 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 3 2
33 000680 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 2 13 5
34 000681 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 2 2 2
35 000671 โรงเรียนวัดหนองโพรง 1 1 1
36 000700 โรงเรียนวัดหัวกรด 1 1 1
37 000648 โรงเรียนวัดหาดสะแก 1 5 2
38 000631 โรงเรียนวัดอินทาราม 2 2 2
39 000669 โรงเรียนวัดเนินสูง 3 3 3
40 000641 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 2 3 3
41 000827 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1 1 1
42 000637 โรงเรียนวัดไผ่งาม 1 3 2
43 000672 โรงเรียนหัวซาวิทยา 1 2 1
44 000647 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 8 22 7
45 000630 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 15 74 33
46 000640 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 11 29 19
47 000651 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1 2 1
48 000638 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 7 14 9
49 000679 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 9 33 15
50 000702 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 6 5
51 000682 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 3 3 3
52 000689 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 2 1
53 000632 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 5 20 10
54 000633 โรงเรียนมารีวิทยา 11 27 15
55 000692 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1 1 1
รวม 187 507 289
796

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]