หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002352 โรงเรียนคุรุสภา 2 23 7
2 002372 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 3 3 3
3 002353 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 6 16 11
4 002373 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 2 2
5 002355 โรงเรียนบ้านดินโส 19 55 31
6 002357 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 1 3 1
7 002374 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 4 10 8
8 002356 โรงเรียนบ้านท่ามะเื่ดื่อ(ทองผาภูมิ) 1 15 4
9 002340 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 9 31 15
10 002358 โรงเรียนบ้านประจำไม้ 3 3 3
11 002359 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก 3 8 6
12 002360 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1 2 2
13 002375 โรงเรียนบ้านยางขาว 1 1 1
14 002341 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1 1 1
15 002342 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1 3 2
16 002363 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 13 9
17 002344 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 1 3 2
18 002364 โรงเรียนบ้านหินแหลม 2 5 4
19 002376 โรงเรียนบ้านห้วยกบ 2 4 2
20 002377 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 4 6 5
21 002365 โรงเรียนบ้านอูล่อง 3 3 3
22 002354 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 3 17 4
23 002338 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 4 6 4
24 002339 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 1 1 1
25 002362 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 3 5 5
26 002337 โรงเรียนบ้านแก่งจอ 1 3 2
27 002378 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 6 2
28 002361 โรงเรียนบ้านไร่ 11 27 14
29 002345 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 4 9 7
30 002366 โรงเรียนวัชรวิชญ์ 1 1 1
31 002367 โรงเรียนวัดปรังกาสี 11 37 20
32 002368 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 2 5 4
33 002379 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม 17 57 34
34 002346 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 4 8 7
35 002369 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 18 56 30
36 002348 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1 3 2
37 002347 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 5 10 9
38 002380 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1 40 8
39 002349 โรงเรียนสามัคคีธรรมนุสรณ์ 1 3 2
40 002350 โรงเรียนหลุงกัง 1 1 1
41 002370 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 14 44 28
42 002381 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 17 35 22
43 002351 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 1 1 1
44 002336 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 5 19 9
รวม 200 604 339
943

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]