หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001168 โรงเรียนบ้านซ่อง 1 2 1
2 001101 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 12 19 15
3 001143 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1 3 2
4 001119 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 2 3 3
5 001153 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 2 5 4
6 001100 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 8 18 10
7 001118 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1 1 1
8 001129 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 5 13 10
9 001123 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 6 23 10
10 001156 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1 3 2
11 001158 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 2 6 4
12 001105 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 2 2 2
13 001161 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 3 10 4
14 001167 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 6 3
15 001146 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 5 21 12
16 001131 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1 2 1
17 001162 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 1 2 2
18 001152 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 1 3 2
19 001154 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 1 3 2
20 002072 โรงเรียนบ้านหนองลาน 1 1 0
21 001111 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 4 15 7
22 001099 โรงเรียนบ้านเขากรวด 5 66 18
23 001135 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 1 1 1
24 001155 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 3 13 6
25 001125 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 2 3 3
26 001140 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 2 2 2
27 001112 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 3 5 4
28 001164 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1 2 2
29 001165 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 1 1 1
30 001116 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 3 5 4
31 001142 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 3 20 8
32 001139 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 16 59 24
33 001133 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 4 12 8
34 001102 โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 3 3 3
35 001145 โรงเรียนวัดบ้านทวน 1 1 1
36 001148 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 4 17 11
37 001150 โรงเรียนวัดพังตรุ 3 6 6
38 001163 โรงเรียนวัดสนามแย้ 1 3 2
39 001159 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 2 6 4
40 001103 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 6 19 11
41 001149 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 6 2
42 001144 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว 1 20 3
43 001106 โรงเรียนวัดหนองลาน 3 7 4
44 001137 โรงเรียนวัดหนองโรง 1 1 1
45 001114 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 4 8 4
46 001157 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 2 5 2
47 001104 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 8 28 8
48 001151 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 1 15 4
49 001127 โรงเรียนวัดเบญพาด 11 22 15
50 001115 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล 0 0 0
51 001121 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 6 13 9
52 001147 โรงเรียนอนุชนศึกษา 3 12 3
53 001113 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1 1 1
54 001110 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 20 36 28
55 001160 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 2 4 2
56 001109 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 3 3 3
รวม 192 586 305
891

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]