หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001602 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 2 2
2 001603 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 4 4 4
3 001854 โรงเรียนดิศกุล 1 0 0
4 001858 โรงเรียนตลาดสำรอง 1 1 0
5 001604 โรงเรียนถาวรวิทยา 5 6 6
6 001605 โรงเรียนบ้านกลอนโด 1 1 1
7 001606 โรงเรียนบ้านจันอุย 2 4 3
8 001607 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา 3 5 2
9 001608 โรงเรียนบ้านดงเสลา 4 12 6
10 001609 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 1 3 2
11 001610 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 5 12 9
12 001611 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 3 7 3
13 001852 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 3 2 0
14 001850 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 1 0
15 001612 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 2 5 4
16 001613 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 3 7 4
17 001614 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1 2 2
18 001615 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 2 2 2
19 001616 โรงเรียนบ้านนาสวน 9 18 7
20 001617 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 1 1
21 001618 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 1 2 2
22 001619 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 6 21 8
23 001620 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 1 2 2
24 001621 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 1 3 2
25 001622 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 5 8 5
26 001962 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) 2 3 3
27 001623 โรงเรียนบ้านรางจิก 2 21 4
28 002025 โรงเรียนบ้านวังด้ง 1 1 0
29 001856 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 1 0
30 001624 โรงเรียนบ้านวังลาน 3 18 6
31 001625 โรงเรียนบ้านสามหลัง 2 2 1
32 002021 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1 1 0
33 001626 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
34 002016 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 0
35 001658 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 2 6 6
36 001627 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 7 10 4
37 001628 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4 6 3
38 001861 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 3 3 0
39 001629 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8 11 4
40 001630 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1 9 2
41 001990 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 0
42 001851 โรงเรียนบ้านหัวหิน 1 1 0
43 001631 โรงเรียนบ้านหินแด้น 1 3 2
44 001965 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 3 7 4
45 001632 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 11 26 10
46 001633 โรงเรียนบ้านองสิต 2 9 3
47 001634 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 3 3 3
48 001635 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 3 1
49 001636 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 1 2 1
50 001637 โรงเรียนบ้านไทรทอง 7 13 6
51 001844 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 1 1 0
52 001638 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 5 6 5
53 001855 โรงเรียนวังขนายทายิการาม 0 0 0
54 001986 โรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) 0 0 0
55 001639 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 6 12 5
56 001853 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฎร์วิทยา" 4 3 0
57 001640 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 2 7 3
58 001641 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 3 5 1
59 001865 โรงเรียนวัดดงยาง 1 1 0
60 001642 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 1 5 2
61 001643 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 2 4 2
62 001964 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1 2 2
63 001644 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1 3 1
64 002015 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1 1 0
65 001645 โรงเรียนวัดท่าล้อ 4 13 4
66 001961 โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ 1 1 1
67 001849 โรงเรียนวัดพุน้อย 1 0 0
68 001646 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 3 5 4
69 001647 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 4 7 3
70 001981 โรงเรียนวัดวังศาลา 1 1 0
71 001648 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 3 3 1
72 001649 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 4 9 4
73 001650 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 1 5 1
74 001651 โรงเรียนวัดหนองตะโก 2 10 4
75 001652 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 3 8 6
76 001653 โรงเรียนวัดหนองเสือ 16 56 11
77 001654 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 5 27 7
78 001655 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 1 3 2
79 001656 โรงเรียนวีรศิลป์ 4 10 4
80 001657 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 1 1
81 001659 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 19 125 43
82 001660 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 28 56 23
83 001661 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 21 36 17
84 001662 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 3 3 3
85 001663 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 4 6 5
86 001848 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 4 3 0
87 001664 โรงเรียนเทศบาล 1 2 16 2
88 001665 โรงเรียนเทศบาล 2 1 3 2
89 001666 โรงเรียนเทศบาล 5 2 3 3
รวม 305 754 314
1068

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]