หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001027 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 5 13 10
2 000042 โรงเรียนดรุณศึกษา 1 17 5
3 001001 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1 6 4
4 001173 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2 6 4
5 001412 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1 1 1
6 001177 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 1 5 2
7 001445 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1 1 1
8 001191 โรงเรียนบ้านตาลหัวแถว 1 8 3
9 000037 โรงเรียนบ้านตำหรุ 13 19 16
10 001368 โรงเรียนบ้านทับใต้ 3 17 5
11 001176 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 4 4
12 000032 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 3 20 7
13 001303 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 3 2
14 001302 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 5 11 7
15 001304 โรงเรียนบ้านพุน้อย 2 6 4
16 001032 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1 3 2
17 001184 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 2 3 3
18 000045 โรงเรียนบ้านวังก์พง 1 5 2
19 001029 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 5 5 4
20 001023 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 1 40 8
21 000906 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) 2 5 4
22 000035 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 12 10
23 000910 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1 2 1
24 000991 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 3 2
25 001003 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 10 28 18
26 001174 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 3 14 6
27 001389 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 1 1 1
28 001021 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 2 4 3
29 000909 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 5 17 11
30 000905 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 17 12
31 001026 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 1
32 000907 โรงเรียนบ้านหนองเกด 5 9 6
33 001170 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 4 24 10
34 001000 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1 15 5
35 001298 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1 3 2
36 000044 โรงเรียนบ้านเขาแดง 3 11 6
37 000992 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 4 4 4
38 000041 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 13 4
39 001391 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1 3 2
40 001030 โรงเรียนมัธยมสาธุการ 2 2 2
41 001171 โรงเรียนรักษ์วิทยา 2 5 3
42 001175 โรงเรียนวังไกลกังวล 4 9 6
43 001382 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1 2 2
44 001178 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1 2 2
45 001172 โรงเรียนวัดนาห้วย 1 3 2
46 000038 โรงเรียนวันทามารีอา 1 1 1
47 001400 โรงเรียนวิเศษศึกษา 1 1 1
48 000999 โรงเรียนวไลย 3 3 3
49 001386 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน 1 2 2
50 000993 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 2 2 2
51 000031 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 15 37 25
52 001180 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี 1 2 2
53 000033 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2 5 4
54 000908 โรงเรียนอานันท์ 2 6 3
55 001305 โรงเรียนเกี้ยวกวง 2 4 3
56 001365 โรงเรียนแย้มสอาด 4 4 4
57 000047 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2 6 3
รวม 158 475 272
747

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]