หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000525 โรงเรียนด่านสิงขร 2 8 4
2 000514 โรงเรียนธนาคารออมสิน 12 61 17
3 000526 โรงเรียนบางสะพาน 10 24 13
4 000529 โรงเรียนบ้านคลองลอย 2 2 2
5 000518 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 11 36 20
6 000531 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 2 5 4
7 000548 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 3 15 9
8 000540 โรงเรียนบ้านชะม่วง 3 16 8
9 000549 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1 3 1
10 000552 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1 1 1
11 000524 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1 3 2
12 000553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1 1 1
13 000544 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1 3 2
14 000532 โรงเรียนบ้านทองมงคล 5 19 9
15 000508 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 3 5 4
16 001980 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1 1 0
17 000542 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1 2 2
18 000535 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 3 9 6
19 000502 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 7 14 8
20 000550 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 2 10 3
21 000515 โรงเรียนบ้านมรสวบ 5 9 5
22 000539 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1 3 2
23 000546 โรงเรียนบ้านยางเขา 3 5 4
24 000607 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 2 4 3
25 000512 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 13 43 22
26 000541 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 2 5 3
27 000538 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 6 4
28 000510 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 2 3 3
29 000545 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 5 4
30 000537 โรงเรียนบ้านหินกอง 1 3 2
31 000551 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 4 2
32 000501 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 2 17 6
33 000530 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 3 11 7
34 000534 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1 3 2
35 000503 โรงเรียนบ้านในล็อค 4 30 12
36 000516 โรงเรียนบ้านไชยราช 5 5 5
37 000523 โรงเรียนวัดดอนยาง 3 6 5
38 000536 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1 2 2
39 002957 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 6 6 6
40 000504 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1 2 2
41 000522 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 2 6 3
42 000517 โรงเรียนวัดหนองหอย 1 1 1
43 000547 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 2 4 4
44 000527 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1 5 2
45 000543 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 3 2
46 000507 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 2 9 3
47 000509 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 24 68 41
48 000513 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 2 10 5
49 000505 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1 1 1
50 000528 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1 19 5
51 000511 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1 1 1
52 000521 โรงเรียนกิตติคุณ 5 11 7
53 000500 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 0 0 0
54 000506 โรงเรียนอรุณวิทยา 2 2 2
รวม 178 550 294
844

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]