หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000284 โรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฏร์บำรุง" 1 3 2
2 000263 โรงเรียนชุมชนบึงบา 3 14 6
3 000260 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 12 48 14
4 000305 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1 10 2
5 000307 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1 1 1
6 000281 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 5 9 7
7 000293 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 8 29 17
8 000301 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 1 8 3
9 000259 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 10 24 15
10 000272 โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 1 1
11 000269 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 2 11 2
12 000294 โรงเรียนประสานมิตร 2 3 2
13 000278 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 3 4 3
14 000292 โรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี 3 7 5
15 000300 โรงเรียนระเบียบวิทยา 2 3 2
16 000290 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 2 4 2
17 000282 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 2 1
18 000297 โรงเรียนวัดคลองชัน 5 19 6
19 000303 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 2 41 2
20 000274 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 2 7 4
21 000275 โรงเรียนวัดทศทิศ 2 0 0
22 000257 โรงเรียนวัดนาบุญ 2 8 3
23 000295 โรงเรียนวัดปทุมนายก 1 1 1
24 000299 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1 5 2
25 000298 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 2 16 6
26 000287 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1 5 1
27 000258 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 9 14 9
28 000306 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 1 2 1
29 000288 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 2 9 3
30 000289 โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง 2 5 4
31 000265 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 24 39 35
32 000262 โรงเรียนวัดเขียนเขต 32 121 62
33 000267 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 19 49 35
34 000283 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 2 3 2
35 000273 โรงเรียนศรีจิตรา 10 24 13
36 000277 โรงเรียนสหราษฏร์บำรุง 0 0 0
37 000268 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 7 7 7
38 000276 โรงเรียนอุดมวิทยา 3 22 8
39 000266 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1 3 2
40 000270 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 1 1 1
41 000264 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 6 26 13
42 000302 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 2 4 2
43 000280 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 6 10 7
รวม 203 622 314
936

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]