หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000069 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1 3 1
2 000027 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 7 19 12
3 000025 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 26 54 43
4 000072 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 3 7 5
5 000059 โรงเรียนคลองห้า 1 3 2
6 000046 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 4 11 8
7 000068 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 2 6 4
8 000048 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 3 7 6
9 000056 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 4 9 7
10 000050 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 11 30 17
11 000351 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 1 3 2
12 000055 โรงเรียนบึงเขาย้อน 3 7 6
13 000071 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 1 8 2
14 000060 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1 3 2
15 000040 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 21 68 30
16 000064 โรงเรียนปากคลองสอง 1 1 1
17 000066 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1 3 2
18 000065 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 2 36 5
19 000054 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1 15 4
20 000029 โรงเรียนวัดนาวง 16 60 30
21 000043 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 6 30 12
22 000061 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 5 16 5
23 000036 โรงเรียนวัดบางนางบุญ 3 5 3
24 000039 โรงเรียนวัดบางพูน 6 24 12
25 000030 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 2 4 3
26 000051 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร 2 40 10
27 000049 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 2 5 4
28 000073 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 3 3 3
29 000063 โรงเรียนวัดสว่างภพ 2 4 2
30 000062 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1 1 1
31 000052 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 3 3 3
32 000074 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1 1 1
33 000034 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 4 11 8
34 000026 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1 1 1
35 000067 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1 6 2
36 000070 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1 2 1
37 000053 โรงเรียนวันครู 2502 1 15 2
38 000057 โรงเรียนศาลาพัน 1 1 1
39 000028 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 2 5 4
40 000024 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 26 82 41
41 000058 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 5 26 12
42 000079 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ 1 1 1
43 000080 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 3 3 3
44 000081 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 7 14 7
45 000078 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 3 3 3
46 000076 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 3 15 4
47 000075 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 4 11 6
48 000077 โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3 3
รวม 212 688 347
1035

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]