หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นนทบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002869 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 9 22 15
2 002936 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1 2 2
3 002609 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 4 4 4
4 002607 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 11 47 18
5 002606 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 6 47 6
6 002604 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 3 4 3
7 002938 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 3 5 3
8 001864 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 10 24 10
9 002617 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 1 1 1
10 002939 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1 2 1
11 002605 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 9 24 16
12 002603 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 4 13 7
13 002611 โรงเรียนวัดบางระโหง 5 13 6
14 002624 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1 3 2
15 002620 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 3 1
16 002614 โรงเรียนวัดฝาง 1 1 1
17 002244 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 4 8 4
18 002602 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 3 17 5
19 002623 โรงเรียนวัดสำโรง 1 3 2
20 002618 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 7 34 13
21 002608 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 2 10 3
22 002616 โรงเรียนวัดโชติการาม 1 2 1
23 002629 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 15 28 14
24 002225 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 19 52 22
25 002627 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 4 22 8
26 002610 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 65 202 108
27 002613 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 4 4
28 002912 โรงเรียนประสาทวิทยา 1 1 1
29 002918 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 1 1
30 002919 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1 1 1
รวม 196 600 283
883

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]