หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครปฐม เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000952 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 3 6 5
2 000968 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 14 40 24
3 000969 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1 2 2
4 000967 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 2 2 2
5 000981 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 4 12 8
6 000964 โรงเรียนบ้านคลองโยง 2 4 3
7 000973 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 3 17 6
8 000985 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1 3 2
9 000946 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 1 1 1
10 000963 โรงเรียนบ้านบางเลน 1 10 3
11 000962 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 2 4 2
12 000965 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 1 2 1
13 001034 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 3 4 4
14 000955 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 15 50 26
15 000949 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 3 4 4
16 000988 โรงเรียนวัดงิ้วราย 1 2 2
17 000948 โรงเรียนวัดจินดาราม 10 57 24
18 000958 โรงเรียนวัดดอนหวาย 17 55 28
19 001036 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1 5 1
20 001037 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1 5 3
21 000957 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 1 5 2
22 000977 โรงเรียนวัดท่าพูด 8 25 13
23 000939 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 4 10 8
24 000966 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 2 6 4
25 000943 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 2 3 3
26 000956 โรงเรียนวัดบางพระ 1 2 2
27 000961 โรงเรียนวัดบางหลวง 1 2 1
28 000979 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 3 5 4
29 000986 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 1 3 2
30 001033 โรงเรียนวัดประชานาถ 4 12 8
31 000970 โรงเรียนวัดผาสุการาม 2 5 4
32 000942 โรงเรียนวัดมะเกลือ 3 3 3
33 000947 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 1
34 000982 โรงเรียนวัดละมุด 1 2 2
35 000971 โรงเรียนวัดลานคา 4 28 11
36 000941 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1 1 1
37 000972 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 3 3 3
38 000953 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 11 30 18
39 000987 โรงเรียนวัดศรีษะทอง 4 8 8
40 000940 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 2 13 6
41 000938 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 3 6 5
42 000960 โรงเรียนวัดเกษตราราม 3 22 7
43 000974 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1 20 6
44 000954 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 3 2 2
45 000944 โรงเรียนวัดโพธิ์ 5 12 8
46 000959 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 1 5 2
47 000686 โรงเรียนวัดไทร 4 6 3
48 001035 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 1 3 2
49 000945 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 8 13 11
50 000975 โรงเรียนวัดไร่ขิง 14 35 16
51 000976 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 3 5 3
52 001203 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2 6 4
53 000980 โรงเรียนนักบุญเปโตร 3 11 3
54 000950 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 12 43 23
55 000937 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 1 1
56 000951 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 4 6 4
57 000989 โรงเรียนสกลวิทยา 1 2 2
58 000978 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 2 32 11
59 000990 โรงเรียนเจี้ยนหัว 1 1 1
60 000984 โรงเรียนเอกดรุณ 2 4 3
61 000983 โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู 1 2 2
รวม 220 689 374
1063

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]