หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครปฐม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001988 โรงเรียนบ้านคลองตัน 1 2 1
2 001588 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1 1 1
3 001821 โรงเรียนบ้านดอนซาก 1 2 2
4 001746 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 3 7 3
5 001830 โรงเรียนบ้านรางมูก 1 2 1
6 002013 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 2 2 2
7 001824 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง) 1 5 1
8 001581 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 2 4 3
9 001832 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 3 5 4
10 002250 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 1 1 0
11 001823 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 3 2
12 002018 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1 2 2
13 001747 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 5 13 9
14 002019 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 1 3 1
15 001828 โรงเรียนวัดกงลาด 5 12 9
16 002149 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 6 17 7
17 001826 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 3 7 5
18 001997 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรีญอุปถัมภ์) 2 4 4
19 001735 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 2 10 2
20 002067 โรงเรียนวัดทะเลบก 2 4 3
21 001743 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 6 28 12
22 001992 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด(วงษ์วิทยาคาร) 1 1 1
23 001999 โรงเรียนวัดทุ่งรี 2 21 5
24 001572 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 5 13 9
25 001592 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 3 8 5
26 001831 โรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล) 1 1 1
27 001580 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 1 2 2
28 001740 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 4 11 8
29 001582 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 5 7 6
30 001738 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 3 4 3
31 002022 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 2 7 5
32 002148 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 1 2 2
33 002014 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) 2 9 5
34 001741 โรงเรียนวัดลำเหย 1 6 3
35 001573 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 7 13 11
36 001593 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 1 6 3
37 001822 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 12 59 28
38 002069 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 1 1 1
39 002017 โรงเรียนวัดสองห้อง 2 6 3
40 001825 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1 2 2
41 001995 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 9 28 15
42 001587 โรงเรียนวัดหนองศาลา 11 43 23
43 001739 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 4 10 7
44 001737 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 4 12 7
45 001977 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 3 7 4
46 001584 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 7 24 15
47 001827 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 3 5 2
48 001987 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 3 2
49 001829 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) 1 3 2
50 001991 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 1 15 2
51 001736 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 3 27 10
52 001590 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1 3 2
53 001585 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 4 5 5
54 001589 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 32 152 64
55 001742 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 2 3 2
56 001985 โรงเรียนสารสาสนน์วิเทศนครปฐม 1 1 1
57 002020 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 4 12 5
58 001578 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 2 5 2
59 001734 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 2 4 3
รวม 200 675 350
1025

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]