หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ชัยนาท เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002517 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1 2 1
2 002518 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 3 4 4
3 002519 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 12 49 25
4 002520 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 3 14 8
5 002521 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1 1 1
6 002522 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 1 1 1
7 002523 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 5 29 8
8 002524 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 1 3 2
9 002525 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 8 20 15
10 002526 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 8 3
11 002527 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 4 9 7
12 002528 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 6 4
13 002529 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 6 17 10
14 001845 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา 1 1 0
15 002530 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 6 12 10
16 002531 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 4 9 7
17 002532 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 6 4
18 002533 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 2 1
19 002534 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 4 10 8
20 002535 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 2 3 2
21 002536 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 3 4 4
22 002537 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 5 2
23 002538 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 3 1
24 002540 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1 16 5
25 002544 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) 3 5 4
26 002545 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 4 8 6
27 002546 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 1 1 1
28 002547 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 2 2 2
29 002548 โรงเรียนวัดท่ากระแส 1 2 1
30 002549 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 2 2 2
31 002550 โรงเรียนวัดธรรมามูล 1 2 2
32 002551 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 2 4 4
33 002552 โรงเรียนวัดนางลือ 3 8 6
34 002553 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 1 8 3
35 002554 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 6 9 7
36 002555 โรงเรียนวัดฝาง 1 9 3
37 002556 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 2 1
38 002557 โรงเรียนวัดมะปราง 1 1 1
39 002558 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 1 1 1
40 002559 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 4 24 11
41 002560 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 2 4 3
42 002561 โรงเรียนวัดวังหมัน 5 17 11
43 002562 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 1 5 1
44 002563 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 1
45 002564 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 9 76 25
46 002565 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 3 10 3
47 002566 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1 1 1
48 002567 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 1 1 1
49 002568 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 7 5
50 002569 โรงเรียนวัดหนองตาตน 1 3 2
51 002570 โรงเรียนวัดหัวหว้า 1 3 1
52 002571 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 1 2 1
53 002572 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1 1 1
54 002573 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 1 3 1
55 002574 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 2 3 3
56 002575 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 1 3 2
57 002576 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 4 20 8
58 002577 โรงเรียนวัดโคกสุก 1 8 3
59 002578 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 5 2
60 002579 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 1 3 2
61 002580 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 1 1
62 002581 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 3 3
63 002582 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 1 1 1
64 002583 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 5 8 7
65 002584 โรงเรียนวัดโรงวัว 1 5 1
66 002585 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 3 2
67 002024 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 32 90 30
68 002588 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 1 1 1
69 001979 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 11 24 15
70 002589 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 1 20 3
71 002590 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 1 3 1
72 002591 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 9 20 15
73 002592 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 3 3 3
74 002593 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 5 11 8
75 002594 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 6 24 12
76 002595 โรงเรียนเทพรัตน์ 5 11 7
77 002539 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา 3 15 4
78 002541 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 1 1
79 002542 โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 1 1
80 002543 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 1 1
81 002587 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 2 23 7
82 002596 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1 2 1
83 002597 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1 40 8
84 002598 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 6 10 7
85 002586 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 8 35 17
รวม 258 854 422
1276

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]