หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000930 16.143 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 2
2 000931 16.144 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 3
3 000932 16.145 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 000933 16.146 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 000934 16.147 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 1
6 000935 16.148 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 000936 16.149 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 2
8 000937 16.150 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 4
9 000938 16.151 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 000939 16.152 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 000940 16.153 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 2
12 000941 16.154 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]