ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 28 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน