ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสายชล สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 61.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 57.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านมะหุด สพป. ปัตตานี เขต 2 40.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 39 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน