ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 65.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านตรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 54.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 45 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน