ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกรือเซะ สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป. ปัตตานี เขต 2 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 54 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน