ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. ปัตตานี เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป. ปัตตานี เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน