ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป. ปัตตานี เขต 2 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน