ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนกรือเซะ สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สพป. ปัตตานี เขต 2 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน