ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เล่านิทานพื้นบ้าน ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 0 -  
7 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน