ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูระ สพป. ปัตตานี เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป. ปัตตานี เขต 2 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป. ปัตตานี เขต 2 71 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านสายชล สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน