ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรือเซะ สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนโนรี สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบูดน สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน