ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก สพป. ปัตตานี เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน