ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน