ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสายชล สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน