ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. ปัตตานี เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป. ปัตตานี เขต 2 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป. ปัตตานี เขต 2 27 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน