ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต 2 55 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน