ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 สพป. ปัตตานี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 49 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน