ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราวอ สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบาเงง สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสายชล(กูแบสิรา) สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน