ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบาเงง สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านตรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน