ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 89.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดูวา สพป. ปัตตานี เขต 2 70.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 68.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 66.4 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน