ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 90.69 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง สพป. ปัตตานี เขต 2 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 80.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต 2 74.33 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน