ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 22 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป. ปัตตานี เขต 2 22 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป. ปัตตานี เขต 2 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านดูวา สพป. ปัตตานี เขต 2 18 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบราโอ สพป. ปัตตานี เขต 2 18 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านปลักปรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 10 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน