ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 0 -  
9 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป. ปัตตานี เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน