ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์,รร.บ้านนาเกตุ,รร.บ้านนาประดู่ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 89.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป. ปัตตานี เขต 2 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 85.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. ปัตตานี เขต 2 84.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชะเมา สพป. ปัตตานี เขต 2 84.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดธนาภิมุข สพป. ปัตตานี เขต 2 80.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน