สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 10 3 4 17 15 5 1 1 21
2 บ้านวังกว้าง 6 3 0 9 12 1 6 7 19
3 ชุมชนบ้านพงสตา 5 7 1 13 15 2 4 5 21
4 บ้านโคกโพธิ์ 5 1 1 7 11 4 1 0 16
5 บ้านถนน 5 0 1 6 6 3 1 0 10
6 วัดภมรคติวัน 4 3 1 8 8 3 0 3 11
7 ไทยรัฐวิทยา 52 3 7 2 12 12 3 2 3 17
8 บ้านยะรัง 3 3 4 10 14 5 2 0 21
9 วัดนาประดู่ 3 3 3 9 8 4 1 1 13
10 ต้นพิกุล 3 3 2 8 9 0 0 1 9
11 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 3 3 2 8 8 5 1 4 14
12 บ้านควนลังงา 3 1 5 9 6 8 7 1 21
13 บ้านประจัน 3 1 2 6 10 2 4 1 16
14 บ้านศาลาสอง 2 2 2 6 10 0 2 1 12
15 บ้านสามยอด 2 2 1 5 3 2 1 2 6
16 บ้านสิเดะ 2 1 1 4 4 3 3 0 10
17 บ้านเกาะจัน 2 1 0 3 4 4 1 0 9
18 บ้านบาตะกูโบ 2 0 1 3 4 3 0 0 7
19 บ้านควนแปลงงู 2 0 0 2 5 2 1 0 8
20 บ้านต้นโตนด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 มายอ (สถิตย์ภูผา) 1 6 3 10 6 6 1 1 13
22 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1 3 2 6 4 0 5 5 9
23 ตลาดปรีกี 1 1 2 4 5 4 2 1 11
24 บ้านตรัง 1 1 0 2 4 0 1 1 5
25 วัดสุนทรวารี 1 1 0 2 3 0 0 1 3
26 กรือเซะ 1 1 0 2 1 2 1 0 4
27 บ้านปานัน 1 0 2 3 2 1 1 3 4
28 บ้านบาเงง 1 0 1 2 5 0 1 0 6
29 บ้านเขาวัง 1 0 1 2 4 3 0 1 7
30 บ้านราวอ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
31 บ้านท่าเรือ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
32 บ้านท่าคลอง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
33 บ้านต้นทุเรียน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
34 บ้านคูระ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
35 บ้านเจาะบาแน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 บ้านนาค้อกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านอินทนิล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดอรัญวาสิการาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 ตลาดนัดบาซาเอ 0 4 2 6 3 3 2 2 8
40 ชุมชนบ้านต้นสน 0 3 1 4 5 0 2 1 7
41 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 0 3 0 3 3 0 0 1 3
42 บ้านระแว้ง 0 3 0 3 2 2 1 2 5
43 บ้านป่าบอน 0 3 0 3 2 2 0 0 4
44 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 0 2 2 4 3 1 0 0 4
45 วัดทรายขาว 0 2 1 3 3 0 1 0 4
46 วัดนิคมสถิต 0 2 1 3 2 2 1 3 5
47 บ้านกระเสาะ 0 2 1 3 0 0 1 3 1
48 บ้านควนโนรี 0 2 0 2 3 1 0 0 4
49 บ้านคลองช้าง 0 1 5 6 0 7 2 1 9
50 ตลาดนัดต้นมะขาม 0 1 2 3 3 1 1 0 5
51 วัดมะกรูด 0 1 2 3 3 1 0 0 4
52 บ้านกูวิง 0 1 1 2 4 3 0 0 7
53 บ้านปาลัส 0 1 1 2 3 0 2 2 5
54 บ้านคลองหิน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
55 บ้านทุ่งยาว 0 1 0 1 1 3 1 0 5
56 บ้านโผงโผง 0 1 0 1 1 3 0 1 4
57 บ้านปลักปรือ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
58 บ้านต้นแซะ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
59 บ้านนาค้อเหนือ 0 1 0 1 0 3 0 0 3
60 บ้านมะหุด 0 1 0 1 0 1 1 2 2
61 ชุมชนบ้านเมืองยอน 0 0 2 2 2 2 0 1 4
62 บ้านโคกขี้เหล็ก 0 0 2 2 1 1 1 0 3
63 บ้านน้ำใส 0 0 1 1 3 3 0 1 6
64 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
65 บ้านดอนเค็ด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
66 บ้านบากง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
67 บ้านบินยา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
68 บ้านตันหยง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
69 บ้านนาประดู่ 0 0 1 1 1 1 4 0 6
70 บ้านควนลาแม 0 0 1 1 1 1 1 2 3
71 บ้านโคกเหรียง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
72 บ้านสายชล 0 0 0 0 2 3 1 0 6
73 บ้านชะเมา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
74 บ้านละหารยามู 0 0 0 0 2 1 0 1 3
75 บ้านกระหวะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
76 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
77 บ้านบูดน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 วัดธนาภิมุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 วัดบุพนิมิต 0 0 0 0 1 0 1 1 2
80 บ้านนาค้อใต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 บ้านสายชล(กูแบสิรา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 ชุมชนบ้านสะนอ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
83 บ้านล้อแตก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
84 วัดเกาะหวาย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
85 บ้านดูวา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 บ้านคลองช้าง (มายอ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านแขนท้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านบูเกะกุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 วัดบันลือคชาวาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 บ้านบราโอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 บ้านยางแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 88 95 77 260 293 145 86 78 524