สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านม่วงเตี้ย 15 5 1 1 21
2 ชุมชนบ้านพงสตา 15 2 4 5 21
3 บ้านยะรัง 14 5 2 0 21
4 ไทยรัฐวิทยา 52 12 3 2 3 17
5 บ้านวังกว้าง 12 1 6 7 19
6 บ้านโคกโพธิ์ 11 4 1 0 16
7 บ้านประจัน 10 2 4 1 16
8 บ้านศาลาสอง 10 0 2 1 12
9 ต้นพิกุล 9 0 0 1 9
10 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 8 5 1 4 14
11 วัดนาประดู่ 8 4 1 1 13
12 วัดภมรคติวัน 8 3 0 3 11
13 บ้านควนลังงา 6 8 7 1 21
14 มายอ (สถิตย์ภูผา) 6 6 1 1 13
15 บ้านถนน 6 3 1 0 10
16 ตลาดปรีกี 5 4 2 1 11
17 บ้านควนแปลงงู 5 2 1 0 8
18 ชุมชนบ้านต้นสน 5 0 2 1 7
19 บ้านบาเงง 5 0 1 0 6
20 บ้านเกาะจัน 4 4 1 0 9
21 บ้านสิเดะ 4 3 3 0 10
22 บ้านเขาวัง 4 3 0 1 7
23 บ้านบาตะกูโบ 4 3 0 0 7
24 บ้านกูวิง 4 3 0 0 7
25 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 4 0 5 5 9
26 บ้านตรัง 4 0 1 1 5
27 ตลาดนัดบาซาเอ 3 3 2 2 8
28 บ้านน้ำใส 3 3 0 1 6
29 บ้านสามยอด 3 2 1 2 6
30 บ้านราวอ 3 2 1 1 6
31 ตลาดนัดต้นมะขาม 3 1 1 0 5
32 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 3 1 0 0 4
33 บ้านควนโนรี 3 1 0 0 4
34 วัดมะกรูด 3 1 0 0 4
35 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 3 1 0 0 4
36 บ้านปาลัส 3 0 2 2 5
37 วัดทรายขาว 3 0 1 0 4
38 วัดสุนทรวารี 3 0 0 1 3
39 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 3 0 0 1 3
40 บ้านสายชล 2 3 1 0 6
41 วัดนิคมสถิต 2 2 1 3 5
42 บ้านระแว้ง 2 2 1 2 5
43 บ้านชะเมา 2 2 1 0 5
44 ชุมชนบ้านเมืองยอน 2 2 0 1 4
45 บ้านป่าบอน 2 2 0 0 4
46 บ้านปานัน 2 1 1 3 4
47 บ้านละหารยามู 2 1 0 1 3
48 บ้านคลองหิน 2 1 0 0 3
49 บ้านดอนเค็ด 2 1 0 0 3
50 บ้านบากง 2 1 0 0 3
51 บ้านท่าเรือ 2 0 1 1 3
52 บ้านท่าคลอง 2 0 1 0 3
53 บ้านบินยา 2 0 1 0 3
54 บ้านต้นโตนด 2 0 0 0 2
55 บ้านต้นทุเรียน 2 0 0 0 2
56 บ้านตันหยง 2 0 0 0 2
57 บ้านกระหวะ 2 0 0 0 2
58 บ้านทุ่งยาว 1 3 1 0 5
59 บ้านโผงโผง 1 3 0 1 4
60 บ้านคูระ 1 3 0 0 4
61 บ้านปลักปรือ 1 2 1 1 4
62 กรือเซะ 1 2 1 0 4
63 บ้านนาประดู่ 1 1 4 0 6
64 บ้านควนลาแม 1 1 1 2 3
65 บ้านโคกขี้เหล็ก 1 1 1 0 3
66 บ้านต้นแซะ 1 1 0 1 2
67 บ้านป่าไร่ 1 1 0 1 2
68 บ้านเจาะบาแน 1 1 0 0 2
69 บ้านบูดน 1 1 0 0 2
70 วัดธนาภิมุข 1 1 0 0 2
71 วัดบุพนิมิต 1 0 1 1 2
72 บ้านโคกเหรียง 1 0 1 0 2
73 บ้านนาค้อใต้ 1 0 1 0 2
74 บ้านนาค้อกลาง 1 0 0 0 1
75 บ้านอินทนิล 1 0 0 0 1
76 วัดอรัญวาสิการาม 1 0 0 0 1
77 บ้านสายชล(กูแบสิรา) 1 0 0 0 1
78 บ้านคลองช้าง 0 7 2 1 9
79 บ้านนาค้อเหนือ 0 3 0 0 3
80 บ้านมะหุด 0 1 1 2 2
81 ชุมชนบ้านสะนอ 0 1 1 1 2
82 บ้านล้อแตก 0 1 1 1 2
83 วัดเกาะหวาย 0 1 1 1 2
84 บ้านดูวา 0 1 0 1 1
85 บ้านคลองช้าง (มายอ) 0 1 0 0 1
86 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) 0 1 0 0 1
87 บ้านแขนท้าว 0 1 0 0 1
88 บ้านกระเสาะ 0 0 1 3 1
89 บ้านบูเกะกุง 0 0 1 0 1
90 วัดบันลือคชาวาส 0 0 1 0 1
91 บ้านบราโอ 0 0 0 1 0
92 บ้านยางแดง 0 0 0 1 0
รวม 293 145 86 78 524