หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ ห้อง ป.1- ป.2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 4 25 ส.ค. 2555 09.00-11.00
-
9 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000525 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 3 25 ส.ค. 2555 09.00-11.00
-
11 000526 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โรงอาหาร 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 7 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 7 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
15 000048 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 5-6 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โรงอาหาร 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
18 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
19 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
20 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
21 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
22 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
23 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
24 000527 การแข่งขันเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน(Sea journey) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]