หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
8 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
9 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]