หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สนามกีฬา ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สนามกีฬา ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000062 กิจกรรมจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สวนป่า 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00 มีการแข่งขีนระดับจังหวัด


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]