หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 5 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
7 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 5 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
-
8 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
9 000520 หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 4 25 ส.ค. 2555 09.00-16.00
-
10 000521 หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-16.00
-
11 000522 เล่านิทานพื้นบ้าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000523 เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000524 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]