หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn2

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

000006 ศิลปะ

1.  000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3.  000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  000307 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 8.  000308 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
9.  000309 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
11.  000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 12.  000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
13.  000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 14.  000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
15. 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 16.  000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
17. 000357 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 18.  000360 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
19. 000364 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 20.  000368 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
21. 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 22.  000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
23. 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 24.  000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
25.  000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 26. 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
27.  000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]