หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000043 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1 2 2
2 000017 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 0 0 0
3 000002 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 0 0 0
4 000011 โรงเรียนบ้านกะหลิม 0 0 0
5 000003 โรงเรียนบ้านกู้กู 0 0 0
6 000018 โรงเรียนบ้านคอเอน 0 0 0
7 000004 โรงเรียนบ้านฉลอง 0 0 0
8 000013 โรงเรียนบ้านทอง 0 0 0
9 000040 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 0 0 0
10 000021 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
11 000005 โรงเรียนบ้านบางคู 0 0 0
12 000047 โรงเรียนบ้านบางเทา 0 0 0
13 000023 โรงเรียนบ้านบางโรง 0 0 0
14 000024 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 0 0 0
15 000025 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 0 0 0
16 000026 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 0 0 0
17 000027 โรงเรียนบ้านพารา 0 0 0
18 000028 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 0 0 0
19 000030 โรงเรียนบ้านลิพอน 0 0 0
20 000041 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 0 0 0
21 000031 โรงเรียนบ้านสาคู 0 0 0
22 000032 โรงเรียนบ้านหมากปรก 0 0 0
23 000042 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 0 0 0
24 000034 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 0 0 0
25 000016 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา 0 0 0
26 000020 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 0 0 0
27 000033 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 0 0 0
28 000019 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 0 0 0
29 000022 โรงเรียนบ้านในทอน 0 0 0
30 000029 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 0 0 0
31 000036 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 0 0 0
32 000006 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 0 0 0
33 000045 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 0 0 0
34 000050 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
35 000044 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 0 0 0
36 000007 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 0 0 0
37 000012 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 0 0 0
38 000035 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 0 0 0
39 000049 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 0 0 0
40 000037 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 0 0 0
41 000048 โรงเรียนวิชิตสงคราม 0 0 0
42 000038 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 0 0 0
43 000046 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 0 0 0
44 000009 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 0 0 0
45 000014 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 0 0 0
46 000039 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 0 0 0
47 000015 โรงเรียนเกาะโหลน 0 0 0
48 000008 โรงเรียนแหลมพันวา 0 0 0
49 000010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 0 0
50 000064 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0
51 000063 โรงเรียนกาละพัฒน์ 0 0 0
52 000060 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 0 0 0
53 000067 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 0 0 0
54 000068 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
55 000069 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 0 0 0
56 000065 โรงเรียนถลางวิทยา 0 0 0
57 000072 โรงเรียนนานาชาตคิว.เอส.ไอ ภูเก็ต 0 0 0
58 000071 โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต 0 0 0
59 000061 โรงเรียนนานาชาติภูเก็ตอะคาเดมี 0 0 0
60 000059 โรงเรียนนานาชาติราไวย์โปรเกรสซีฟ 0 0 0
61 000062 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 0 0 0
62 000075 โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ 0 0 0
63 000066 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 0 0 0
64 000074 โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี 0 0 0
65 000070 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) 0 0 0
66 000073 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 0 0 0
67 000058 โรงเรียนวิทยาสาธิต 0 0 0
68 000051 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ 0 0 0
69 000052 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0
70 000055 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา 0 0 0
71 000053 โรงเรียนอนุบาลบุษบง 0 0 0
72 000054 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา 0 0 0
73 000056 โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต 0 0 0
74 000091 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
75 000057 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 0 0 0
76 000084 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 0 0 0
77 000085 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 0 0 0
78 000088 โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน 0 0 0
79 000087 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ 0 0 0
80 000090 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 0
81 000086 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 0 0 0
82 000079 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 0 0 0
83 000078 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง 0 0 0
84 000082 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 0 0 0
85 000076 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 0 0 0
86 000081 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 0 0 0
87 000080 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 0 0 0
88 000089 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 0 0 0
89 000083 โรงเรียนเทศบาลเมืองกะทู้ 0 0 0
90 000077 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 0 0 0
รวม 1 2 2
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]